Bericht in Trouw 06/05/14

Bericht in Trouw verschenen

06/05/14, 

Jan Leijten

Hij was advocaat- generaal bij de Hoge Raad, Nijmeegs hoogleraar algemene rechtsleer en burgerlijk
procesrecht, prominent redacteur van het Nederlands Juristenblad en auteur van gedichten, essays
en beschouwingen. Jan Leijten, die afgelopen zondag overleed, was een bijzonder jurist die het
strafrecht een humaan gezicht probeerde te geven. Hij was altijd kritisch over het nut van straffen,
ook al viel zijn ‘softe benadering’ bij collega’s niet altijd in goede aarde. Leijten, die in 1924 in Etten-
Leur werd geboren, schreef bijvoorbeeld een literair boek over het drama van de inbreker onder de
titel ‘De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker’, waarbij hij zich inleefde in zijn personage. In
Nijmegen werd Leijten de spil van een rel rond hoogleraarsbenoemingen. In de jaren ’60 vonden
studenten dat die benoeming niet van kwaliteit maar van connecties afhing. Ondanks het verzet
tegen zijn benoeming, werd Leijten, links-georiënteerd en met een toegankelijke persoonlijkheid, een
populaire professor.